Menteri Besar Johor Tandatangan Buku Pelawat WSK.

Sekitar Majlis Menteri Besar Johor Bersama Rakyat