Acara memanaskan badan dengan JRobik.

Sekitar Larian Perdana Mahkota Negeri Johor di Segamat pada 12 Februari 2011.